SÖKA BOSTAD

AB Rådstornet håller ingen egen bostadskö för våra förvaltade fastigheter utan lämnar lediga lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling.

Dock har du möjlighet att som självförsörjande, lågt avlönad kvinna söka bostad i Stiftelsen Alma Detthows bestånd. Via länken här intill kan du hämta mer information om stiftelsen och hur du gör för att söka bostad i stiftelsens bestånd. Alma Detthows Stiftelse