Felanmälan

För hyresgäster

Kontakta fastighetsskötaren snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten så att skadan inte förvärras. Det kan till exempel vara droppande kranar, läckande element, fel på en tvättmaskin i tvättstugan, trasig belysning i trapphus eller liknande. Du finner kontaktuppgifter till fastighetsskötare under rubriken kontakt. Kontaktuppgifterna finns även anslaget i entrén i Din fastighet.

Tänk på att vissa enklare felåtgärder ankommer hyresgästen att själv ombesörja. Detta innefattar rensning av handfatets vattenlås, rensning av golvbrunn i badrum, byte av kolfilterfläkt och lysrör med glimtändare. 

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut kan du ringa vårt kontor under kontorstid. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage. För mycket akuta fel efter kontorstid hänvisas till Fastighetsjouren. Telefonnummer finner du alltid i entrén.