Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning


AB Rådstornet levererar ekonomisk förvaltning av fastigheter och bolag.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, aktiebolag, privata fastighetsägare och ideella föreningar.

Vi tar hand om allt som berör ekonomin såsom avisering av hyror och avgifter, leverantörsfakturahantering, bokföring, bokslut och årsredovisning men även styrelsenära uppgifter såsom prognostisering, budgetering och likvidplanering.

Vi hjälper föreningar att hålla aktuella medlems- och pantregister, hanterar arvodesutbetalningar, skatter och kontrolluppgifter samt är rådgivare och bollplank för styrelsen i frågor som berör ekonomistyrning.

Hos Rådstornet kan du vara förvissad om att ekonomin för Ditt bolag eller föreningen hanteras med hög kompetens och effektivitet.