Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Rådstornet levererar fastighetsskötsel i flertalet av våra förvaltade fastigheter. Vi har två egenanställda, kunniga och väldigt trevliga fastighetsskötare.

Skötseln innebär löpande tillsyn av hela fastigheten med rondering veckovis eller efter överenskommelse. Vid fynd av fel och brister åtgärdas dessa eller beställs av lämplig reparatör. Fastighetsskötaren tillser att all tekning i fastigheten fungerar tillfredsställande såsom värme- och ventilationssystem för att säkerställa optimal energiförbrukning.

Skötseln innefattar felanmälan för allmänna utrymmen i fastigheten samt för bostäder och lokaler. För vissa förvaltade fastigheter har vi för fastighetsskötsel en väl betrodd och erfaren samarbetspartner för att täcka större kunders behov. Samarbetet har vi med framgång haft sedan 90- talet.