Juridik

Rådstornet kan för fastighetsägare bistå med juridiska tjänster såsom årliga hyresförhandlingar, upprättande av lokalhyresavtal eller omförhandlingar av befintliga avtal.  Vi är även Din handläggare och kunniga stöd i frågor som berör andrahandsuthyrningar och bytesärenden.  Vid mer omfattande juridiska frågeställningar eller uppkomna tvister som kräver ämbetsman har vi goda samarbetspartners inom det juridiska området.