Stiftelseförvaltning

Stiftelseförvaltning

Rådstornets förvaltar stiftelser inom många skilda områden, utbildning, forskning och hantverk för att nämna några. Stiftelsens särart som organisation kräver att vi som förvaltare levererar en påläst och insatt tjänst till stiftelsens styrelse. Rådstornet är styrelsens förlängda arm och kunniga rådgivare.

Stiftelseförvaltningen som Rådstornet erbjuder innefattar bland annat

  • Löpande ekonomiförvaltning, deklaration och årsredovisning
  • Analys och uppföljningar av ekonomin
  • Stipendier och anslagsutbetalningar
  • Fullföljdsuppfyllande (80% - regeln)
  • Verkställa beslut som rör kapitalförvaltningen
  • Analys av kapitalförvaltning
  • Bereda handlingar för styrelsens möten och beslut