Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning


Fastigheter behöver omsorg.

Rådstornet levererar teknisk förvaltning med hög känsla för fastigheters behov som bygger på en lång och gedigen erfarenhet.

Vi jobbar med aktiv fastighetsförvaltning och styrning mot de mål som Du som fastighetsägare och vi tillsammans har satt upp för fastighetens värdetillväxt och avkastning och är Ditt stöd i den långsiktiga planeringen för fastighetens underhållsbehov.

Den tekniska förvaltningen innefattar bl.a.

  • Kundservice för hyresgäster och entreprenörer
  • Kontakt med myndigheter
  • Administration kring lägenhetsuthyrning och lokaluthyrning
  • Upprätthålla och vidmakthålla erforderliga leverantörs- och entreprenadavtal
  • Upprätta budget för fastighetsunderhåll
  • Tillfälliga myndighetskrav såsom t.ex. Energideklaration för fastigheter
  • Brandskydd
  • Besiktningar
  • Hjälp med skadeärenden och upphandling.

Våra uppdragsgivare idag är privata fastighetsägare, stiftelser och bostadsrättsföreningar.