top of page
Image by Simona Sergi

FELANMÄLAN

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
FÖR HYRESGÄSTER

Kontakta fastighetsskötaren snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten så att skadan inte förvärras. Det kan till exempel vara droppande kranar, läckande element, fel på en tvättmaskin i tvättstugan, trasig belysning i trapphus eller liknande.

Du finner kontaktuppgifter till fastighetsskötare anslaget i entrén i Din fastighet. Observera att kontakt till fastighetsskötare som står på denna hemsida endast avser Rådstornets egna fastighetsskötare. Vi förvaltar ett flertal fastigheter där fastighetsskötseln ombesörjes av externa firmor (ex. Aphos) och därmed måste du alltid kontrollera i din entré vem Du ska kontakta för felanmälan.

Tänk på att vissa enklare felåtgärder ankommer hyresgästen att själv ombesörja. Detta innefattar rensning av handfatets vattenlås, rensning av golvbrunn i badrum, byte av kolfilterfläkt och lysrör med glimtändare. 

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut kan du ringa vårt kontor under kontorstid. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage. För mycket akuta fel efter kontorstid hänvisas till Fastighetsjouren. Telefonnummer finner du alltid i entrén.

bottom of page