top of page
Image by Ranurte

VAD VI GÖR

AB Rådstornet förvaltar i huvudsak fastigheter och stiftelser. Våra mångåriga uppdragsgivare är fastighetsägare med hyreshus, bostadsrättsföreningar, aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar. Våra tjänster omfattar alla aspekter av ett långsiktigt fastighetsinnehav och stiftelseförvaltning.

 

Vi förvaltar idag omkring 70 uppdrag. Där ingår närmare 60 fastigheter som sammanlagt utgör ca 150 000 kvm. Uppdragen avser bland annat ett 20-tal bostadsrättsföreningar av varierande storlek samt ett 30-tal stiftelser. Vi skräddarsyr alltid uppdragen efter våra kunders önskemål.

 

Det kan vara omfattande fullständig förvaltning eller del av förvaltning, i mindre skala. Vi har ett gediget och väl utvecklat nätverk med tillförlitliga och duktiga entreprenörer inom alla förekommande fastighetsrelaterade områden såsom juridik, drift och byggnationer.

Våra tjänster

  • Ekonomisk förvaltning

  • Teknisk förvaltning

  • Fastighetsskötsel

  • Stiftelseförvaltning

  • Juridik

Läs mer om bläddra bland våra tjänster nedan.

VÅRA TJÄNSTER

Ekonomisk förvaltning

"AB Rådstornet levererar ekonomisk förvaltning av fastigheter och bolag.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, aktiebolag, privata fastighetsägare och ideella föreningar.

Vi tar hand om allt som berör ekonomin såsom avisering av hyror och avgifter, leverantörsfakturahantering, bokföring, bokslut och årsredovisning men även styrelsenära uppgifter såsom prognostisering, budgetering och likvidplanering.

Vi hjälper föreningar att hålla aktuella medlems- och pantregister, hanterar arvodesutbetalningar, skatter och kontrolluppgifter samt är rådgivare och bollplank för styrelsen i frågor som berör ekonomistyrning.

Hos Rådstornet kan du vara förvissad om att ekonomin för Ditt bolag eller föreningen hanteras med hög kompetens och effektivitet."

VAD VI ÄR BRA PÅ

Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kvalité på våra tjänster. Hos Rådstornet ska Du som kund känna tillförlit och trygghet och veta att Du får en kunnig, dedikerad och personlig förvaltning. Personalen hos AB Rådstornet är genuint intresserade av våra uppdrag. Vi kan stoltsera med personal som inte bara är duktiga och kunniga utan även trivs och stannar länge på vår arbetsplats. Vi tror att vi med detta kan möta Dina förväntningar på en förvaltning utöver det vanliga. Hos oss är Du en kund som vi lär känna väl, så att vi kan möta Dina krav på en högkvalitativ förvaltning. Som kund hos oss har Du alltid personliga handläggare som kan just Din fastighet, bolag eller stiftelse. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla Rådstornets förvaltningstjänster för att kunna möta den efterfråga på tekniska och digitala lösningar som säkerställer effektivitet och lättillgänglighet i både kommunikation, överblick och redovisning.

Kvinna Tittar ut genom fönstret

BOLAGETS HISTORIA

Rådstornet är och vill

förbli en mindre firma som  

levererar personliga, högkvalitativa och 

skräddarsydda lösningar

för våra uppdragsgivare.

AB Rådstornet grundades 1991 och är med sina dryga 30 år på förvaltararenan en erfaren aktör i
branschen. Bolagets grundläggande affärsidé var redan på 90-talet att tillhandahålla förvaltningstjänster av hög klass, för att säkerställa en god och trygg avkastning för våra kunders räkning.

Rådstornet överläts våren 2020 av bolagets grundare till Karin Schött och Maria Winther. Både Karin
och Maria är civilekonomer, har mångårig anställning i bolaget och en gedigen erfarenhet av och- kunskap om fastighets- och förvaltningsbranschen. Stefan Holmbom, en av bolagets grundare är kvar i organisationen som Rådstornets kunniga styrelseordförande.

bottom of page