top of page

NYA SYSTEM

2021-04-09

Rådstornet har under 2021 uppdaterat sitt ekonomi-och förvaltarsystem. Detta medför att vi nu är mer administrativt moderna och kan därför erbjuda Dig som boende eller lokalhyresgäst, Din hyres- eller medlemsfaktura i digitalt format. Vi emotser gärna Din anmälan med mailadress till någon av våra kontaktpersoner (se kontaktsida) Så kommer Din hyres/avgiftsavisering fortsättningsvis vara miljövänlig och snabb i form av avier i mailat PDF-dokument. Betala hyran från "paddan" eller mobilen. 

bottom of page