top of page
Image by Birmingham Museums Trust
STIFTELSEFÖRVALTNING

Rådstornets förvaltar stiftelser inom många skilda områden, utbildning, forskning och hantverk för att nämna några. Stiftelsens särart som organisation kräver att vi som förvaltare levererar en påläst och insatt tjänst till stiftelsens styrelse. Rådstornet är styrelsens förlängda arm och kunniga rådgivare.

Stiftelseförvaltningen som Rådstornet erbjuder innefattar bland annat

Löpande ekonomiförvaltning, deklaration och årsredovisning

Analys och uppföljningar av ekonomin

Stipendier och anslagsutbetalningar
Fullföljdsuppfyllande (80% - regeln)
Verkställa beslut som rör kapitalförvaltningen
Analys av kapitalförvaltning
Bereda handlingar för styrelsens möten och beslut
bottom of page