top of page

STIFTELSEN ALMA DETTHOW

 
Alma Detthow

Alma Mathilda Fredrika Detthow, (1855-1937) var en svensk skolföreståndare och reformpedagog. Hon grundade Detthowska skolan i Stockholm och ledde den fram till sin pensionering 1925. Hon grundade och ledde även Nya lärarinneseminariet som var det första privata lärarinneseminariet i Sverige.

Alma var en pionjär, en stark pedagog som ville att varje elev skulle behandlas som en individ med individuella krav och färdigheter.  På äldre dagar idkade hon en omfattande välgörenhet och grundade bland annat Alma Detthows stiftelse, som uppförde bostäder för bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor. Stiftelsen äger idag tre fastigheter med bostäder belägna på Kungsholmen samt i Atlasområdet i Stockholm. De allra flesta lägenheterna inom beståndet är mindre lägenheter om ca 20 m2 med kokskåp eller kokvrå. Så kallad Stockholmsdusch förekommer i flera av lägenheterna. 

Vem kan söka bostad i Alma Detthows Stiftelses fastigheter?

Stiftelsen hyr ut bostäder till kvinnor som är självförsörjande genom yrkesarbete, dvs inkomst av anställning eller eget företagande.
Lågavlönade kvinnor anställda hos stat eller kommun kan ha företräde.

Hur du ansöker om bostad inom stiftelsens bestånd:

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga samtliga bilagor (vilka bilagor som skall bifogas står på ansökningsblanketten). Alla bilagor skall vara i PDF-format innan de skickas in. 

Hämta ansökningsblankett

Maila ansökningsblanketten tillsammans med de övriga PDF-bilagorna till almadetthow@radstornet.se

Information för befintliga hyresgäster

 

Hyra ut i andrahand

 

För att inte riskera din hyresrätts förverkande måste du ansöka om lov för att hyra ut din lägenhet i andrahand.

Den person du önskar hyra ut din lägenhet till måste uppfylla stiftelsens stadgar. Vi rekommenderar att du ber personen du önskar hyra ut till göra frågeformuläret längst ned på sidan. Om personen uppfyller kraven kommer denne vidare till en ansökningsblankett. Blanketten ska skickas in tillsammans med blankett för andrahandsuthyrning. Detta är ett krav för att andrahandsansökan ska hanteras.

Läs mer och hämta blankettför andrahandsuthyrning här (Andrahandsuthyrning).

Byte av lägenhet inom stiftelsens bestånd

Merparten av lägenheterna inom Alma Detthows stiftelse är små, omkring 20 m2 vilket innebär att möjlighet för byte till större lägenhet inom beståndet är mycket begränsat. Byte inom beståndet kan i undantagsfall göras om en av de få större lägenheterna friställs.

För att meddela intresse för internbyte måste du först göra nedanstående frågeformulär för att säkerställa behörighet att teckna nytt hyreskontrakt. Om du godkänns i frågeformuläret kommer du vidare till en ansökningsblankett.

 

Intresseanmälan sparas i ett år. är du efter utgången period fortfarande intresserad av ett internbyte, måste du inkomma med ny ansökan.

Byta till lägenhet utanför stiftelsens bestånd

Du måste själv hitta ett lämpligt bytesobjekt.

När du har hittat en byteskontrahent måste den personen uppfylla stiftelsens stadgar. Vi rekommenderar att ni och er byteskontrahent noga läser igenom informationen i ansökningsblanketten för stiftelsen. Blanketten hittar du här. Blanketten ska skickas in tillsammans med övriga allmänna blanketter för externbyte,

se under fliken Blanketter.

Läs mer och hämta blanketter för externbyte här (Lägenhetsbyte).

bottom of page