top of page
Image by Van Tay Media

ANDRAHANDSUTHYRNING

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ha hyresvärdens tillstånd. Det gäller även om du lånar ut hela lägenheten tillfälligt utan att ta ut någon hyra. Saknar du hyresvärdens tillstånd riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt hyreskontrakt.

 

När du vet vem som ska hyra din lägenhet tar du ut en blankett för andrahandsuthyrning härnedan. Den fylls i och skickas till oss tillsammans med begärda kompletterande handlingar som styrker orsaken till andrahandsuthyrningen.

 

Vi tar ut en handläggningsavgift om 450 kr som ska erläggas bankgironummer 498-8697. När betalning är oss tillhanda kan vi påbörja handläggning. Handläggningstiden är 3-8 veckor. Blir uthyrningen godkänd tecknar ni ett avtal er emellan. Avtalet hittar du härintill. Ni tar var sitt exemplar och skickar en kopia till oss.

Tiden för uthyrning i andrahand är ett år. Eventuellt kan tiden förlängas under vissa speciella omständigheter men måste alltid föregås av en begäran om förlängning i god tid före utgången av den beviljade perioden. Provboende är alltid max ett år inkluderat uppsägningstiden.

Ansvaret för att hyran betalas i tid och att hyresgästen sköter sig har du som är förstahandshyresgäst.

§ Lagstiftningen säger...

Du får inte hyra ut din lägenhet andra hand utan hyresvärdens tillstånd.

Under en andrahandsuthyrning får du inte ta ut mer hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller andra nyttigheter ingår i hyran får du bara ta betalt för de kostnader du som själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din hyresrätt. Du riskerar även att bli av med din hyresrätt om du hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

bottom of page