top of page
Image by Scott Graham

HYRES- OCH AVGIFTSBETALNING

Avisering av boendets månatliga hyra eller avgift görs kvartalsvis.

Du kan i dagsläget välja mellan att få avier mailade till din epost som du meddelar oss, få avierna utdelade i brevlådan eller postade till annan adress (mot aviseringsavgift). Inom kort kommer vi också kunna erbjuda avier via e-faktura. Vi förordar digitala fakturor för att måna om miljön.

Hyror och avgifter erläggs i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär exempelvis att hela hyran för april månad ska betalas senast den 31 mars.

Om din hyres/månadsavi har förkommit kan du enkelt göra en inbetalning ändå, använd i dessa undantagsfall förra månadens OCR nr som referens, alternativt kontakta oss för rätt uppgift. Det är mycket viktigt att betala hyran eller avgiften i tid. Om du inte betalar i rätt tid skickar vi en påminnelse som medför att en lagstadgad påminnelseavgift läggs till samt eventuell dröjsmålsränta. Om hyran eller avgiften trots påminnelse ändå inte betalas sänds relativt omgående ett inkassokrav med påföljande merkostnader.

Vid upprepade förseningar med hyresinbetalning eller avgiftsbetalning riskerar hyresgästen avtalets förverkande. Bostadsrättsinnehavaren riskerar bostadsrättens förverkande.

bottom of page