top of page
Image by Hannah Busing

BOENDE

Balkong & uteplats

Den boende ansvarar själv för att hålla sin balkong eller uteplats snö och isfri. Detta är viktigt för att undvika skador på fastighetens fasad samt minimera rasrisk av snö och istappar.

Bredband & Kabel-tv

De flesta av våra fastigheter är anslutna till Com Hem. Felanmälan och tecknade av abonnemang görs direkt till Com Hem.

Elabonnemang

Som boende tecknar du vid inflyttningen eget elnätsavtal hos Ellevio samt elabonnemang hos valfri elleverantör. Glöm inte att säga upp abonnemanget om du flyttar.

Felanmälan

För felanmälan klicka här för mer information.

Folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor, detta är av stor vikt. Adress samt lägenhetsnummer ska avse din permanenta bostad. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Hemförsäkring

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt är vår starka rekommendation att du skaffar en hemförsäkring. Den ger dig ett bra skydd om något oförutsett skulle inträffa och du råkar ut för skador på din egendom, stöld eller brand.

Lägenhetsskötsel

Som hyresgäst ansvarar du för att vårda din lägenhet. I ditt ansvar ingår bland annat att rensa golvbrunn och vattenlås i badrummet och kontrollera avloppet i köket för att slippa stopp, byta säkringar och lampor samt att byta filter till köksfläkten. Du behöver inte betala för fel och brister som beror på normalt slitage. Däremot är du ersättningsskyldig vid onormalt slitage och vissa skador. Det kan även gälla om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada, som ohyra och läckage. Anmäl därför alltid skador som uppstått.

Lägenhetsunderhåll

Anser du att något behöver åtgärdas i hyreslägenheten behovsprövar vi dina önskemål. Beslut om eventuell åtgärd påverkas bland annat av lägenhetens skick, när reparation senast utfördes och hur planen ser ut för fastigheten. Vill du själv utföra mindre renoveringar i din hyreslägenhet t.ex. ändra färgsättning på väggar eller lägga golv måste du alltid först få godkänt av förvaltaren att utföra reparationen. All renovering måste göras fackmannamässigt. Som hyresgäst har du skyldighet att bereda tillträde till lägenheten för förvaltaren och utsedda entreprenörer så att besiktningar och reparationer kan utföras.

Vinds- och källarförråd

Du har som boende i de flesta fall tillgång till vinds- eller källarförråd. Sätt alltid ett hänglås på ditt förråd även om du inte har några värdeföremål i utrymmet. Du får inte förvara brandfarliga ämnen i förrådet. Det är inte heller tillåtet att röka eller tända någon låga i eller i anslutning till förråden. Av brandrisk får ingenting förvaras utanför förrådet. Sådana föremål borttransporteras på hyresgästens bekostnad.

bottom of page