top of page

TRIVSEL & TRYGGHET

Brandvarnare

I alla lägenheter ska finnas brandvarnare installerad. Om en sådan saknas kontakta förvaltaren för åtgärd. Batteribyten ombesörjs av den boende i förekommande fall. Vissa brandvarnare är förbrukade när batteriet är slut och måste då bytas ut.

Gården

Till vissa fastigheter hör uteplats på gården. Dessa är till för allas nyttjande och trivsel. Det är strängt förbjudet att rasta husdjur på gården eller skräpa ner med t.ex. fimpar, snus eller tuggummi. Lämna uteplatsen i gott och städat skick. Mata ej fåglar, detta drar till sig skadedjur såsom råttor etc.

Nycklar

Förvaltaren förvarar inte några lägenhetsnycklar. Om du tappar dina lägenhetsnycklar bekostar du själv eventuellt låsbyte eller uppkopiering av nya nycklar. Detsamma gäller för bokningscylindrar och nycklar för tvättstuga samt för allmänna utrymmen i fastigheten. Vissa fastigheter har låssystem som kräver nyckelrekvisition från förvaltaren för att du ska kunna kopiera nycklar. Kontakta i dessa fall oss så hjälper vi dig.

Sopor/Avfall

Det är viktigt att sophanteringen sköts på bästa sätt för allas trivsel! Avfall som släpps ned i sopnedkast eller i soppåsar i soprummet ska vara förpackat i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet samt vara väl tillslutet. Påsar som slängs i sopnedkastet får inte vara så stora eller skrymmande att det blir stopp. Sopor får inte heller ställas i trapphus eller entré. I några fastigheter finns sopsortering där man kan sortera glas, papper, kartong, glödlampor, batterier och grovsopor. I hus där det inte finns möjlighet att sopsortera eller slänga grovsopor hänvisar vi till de allmänna sopstationerna.

Störningar

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar och är många som ska samsas. Därför är det viktigt att ta hänsyn till varandra. Det gäller dygnet runt men är extra viktigt sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Tänk på att samtal i trapphuset och hissdörrarnas öppning/stängning hörs tydligt in i lägenheterna. Ofta är den som orsakar störningen inte medveten om att andra blir störda. Om du blir störd av en granne så ta själv en första kontakt med denne och berätta hur du upplever situationen. Om upplevd störning inte upphör trots påtalande kan du vända dig till oss under kontorstid. Om du planerar en fest, låt gärna dina grannar få veta det i god tid. Tala om när festen börjar och slutar samt vem de kan kontakta. Tänk på att du även är ansvarig för störningar som dina gäster orsakar. Vissa ljud får man acceptera när man bor i ett flerfamiljshus, som exempelvis ljud från TV-apparater, småbarn som låter och att man hör sin granne röra sig i lägenheten.

Trapphus/Entré

Det är inte tillåtet att ställa saker och tillhörigheter i trapphuset, entrén eller utanför dörren. Dessa utrymmen måste hållas fria för tillfällen då det är viktigt att komma fram, som vid sjuktransport eller brandutrymning. Ett fritt trapphus underlättar även städningen och bidrar till den allmänna trivseln. I många fastigheter finns separata cykel- och barnvagnsrum, vänligen använd dessa för tänkt ändamål.

Tvättstuga

Respektera bokningssystem och tvättider. I de fall fastigheten har bokningscylindrar ansvarar du som boende för att cylindern parkeras när du inte har någon bokning. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den då du ska tvätta. Följ skötselanvisningar för maskiner och annan utrustning och torka av maskiner, bänkar och golv när du är klar.

bottom of page