top of page
Image by the blowup

LÄGENHETSBYTE

Hyresgäst med förstahandskontrakt har möjlighet att byta sin hyresrätt mot en annan om det finns beaktansvärda skäl för bytet. Sådana skäl kan exempelvis vara ändrade familjeförhållanden, arbete eller studier på annan ort.

Du ansvarar själv för att hitta en byteskontrahent.

När du har funnit en bytespartner och ni är överens, hämtas blankett för byte härnedan. Uppgifterna fylls i och begärda handlingar bifogas. Du kan posta eller maila handlingarna till AB Rådstornet på blankettens angivna adresser. När vi har granskat byteshandlingarna, vilket kan ta ca 3-8 veckor, får du besked om lägenhetsbytet har godkänts. Är bytet godkänt bestämmer vi tid med dig och din bytespartner för kontraktsskrivning.

När man genomför ett lägenhetsbyte övertas lägenheten i befintligt skick. Fastighetsägaren renoverar inte automatiskt lägenheten till följd av ett hyresgästbyte. Därför är det viktigt för byteskontrahenterna att vara överens om lägenhetens skick innan bytesansökan skickas in.

Alla inblandade parter ska flytta in och använda sina nya lägenheter för permanent bruk. I annat fall riskerar alla inblandade parter att förlora hyreskontraktet på den nya lägenheten.

Både nuvarande hyresgäst och byteskontrahent behöver som huvudregel ha bott i lägenheten i minst 1 år för bytet ska kunna godkännas. Det är inte möjligt att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa. Du får heller inte äga annat permanentboende.

 

§ Lagstiftningen säger...

Att sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, som att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse. Vi gör löpande kontroller av adresser bl.a. efter genomförda lägenhetsbyten för att säkerställa riktigheten i bytet och att hyresgäster är folkbokförda i sin förhyrda lägenhet.

bottom of page